• Bayisidir.

  • 0388 225 01 40 - 0388 225 01 66

  • info@nigcam.com.tr

Sosyal Medya Hesaplarımız

NİĞCAM

Vizyonumuz

Niğcam Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak Mükemmellik Modeli yaklaşımını benimseyerek, bu doğrultuda yaklaşımları ve hedefleri ortaya koymak, yaygınlaştırmak, sürekli gözden geçirerek iyileştirmek ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürmek, Ürünlerimizi, kullanım amacı ve yasal zorunluluklara uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri'ni uygulayarak sistemimizi sürekli iyileştirmek. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul ederek, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlamak, Üretim ve hizmetleri yaparken kar etmeyi sağlamak ve yeni yatırımlar için sermaye birikimi oluşturarak istihdam üretmek, Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek, yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak, Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yapmaktır.